Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bibliográfiai besorolási adatok

2012.11.22

 

A besorolási adatok
 
 
BESOROLÁSI ADAT = a bibliográfiai tétel valamely részében rögzített adat a bibliográfiai tétel rendezésére illetve visszakeresésére. A besorolási adat lehet egységesített besorolási adat, annak változata vagy a bibliográfiai tétel bármely más adata.
 
Típusai:
-         személynév
-         földrajzi név
-         cím
-         testületi név
-         egyéb: pl. tárgyszó, ETO, raktári jelzet
 
Forrása: a bibliográfiai leírás
 
Egyéges besorolási adat felépítése:
 
Rendszó               egyéb elem           és/vagy       (kiegészítő elem)
 
Egyéges besorolási adat jellemzői:
 
-         a bibliográfia által használt írásrendszer
-         alanyeset
-         névhez nem tartozó toldalékok nélkül
-         ha fenti esetektől eltér a bibliográfiai tételben szerepeltetett adat, akkor egységesíteni kell erre a formára
 
 
A személynév mint besorolási adat
 
 
A SZEMÉLY NEVE = a személy egyedi megjelölésére használatos, tulajdonnévnek minősülő szó, szókapcsolat vagy kifejezés.
CSALÁDNÉV (másképp vezetéknév) = az egy családba tartozókat jelölő közös tulajdonnév.
EGYÉNI NÉV (másképp utónév vagy keresztnév) = a történelmi névhasználatban az egyént azonosító, a modern európai névhasználatban pedig az egyént az azonos családnevűek között megkülönböztető név.
EGYSÉGESÍTETT NÉV = az a név, amelyen a személy működését kifejtette, illetve amelyen a nemzeti hovatartozásának megfelelő bibliográfiai gyakorlat a személyt számon tartja.
 
Jellemzők:
-         mindig egységesített néven kell leírni
-         tudományos fokozat, nemesi név stb. nem egységesítési elem
-         egységesített névalak felépítése
 
Rendszó   , egyéb elem és/vagy (kiegészítő adat)         (kiegészítő adat)
 
-         utalótétel készítése kötelező, ha nem az egységesített névalak szerepel a leírásban
 
Típusai:
 
Modern névhasználat
 
a)     egyszerű családnév: a rendszó egy szó
 

Rendszó
Egyéb elem(ek)
Kiegészítő adat(ok)
Nagy
Mihály
(1953)
Verne,
Jules
(1828-1905)
Kardos
G. György
(ford.)
Nagy
Gábor, O.
(szerk.)
Čehov,
Anton Pavlovic
(1860-1904)

 
Utalók:
Csehov, Anton Pavlovics → Cehov, Anton Pavlovic
Verne Gyula → Verne, Jules
 
b)    névelőzékes családnév: olyan családnév, amelynek első eleme külön szóként írott vagy kötőjellel kapcsolódó névelő, elöljáró, ezek együttese, továbbá vallási eredetű jelző vagy rokonsági kapcsolatot jelölő szó.
Fajtái:
-         kötőjellel kapcsolódik
pl. Saint-Laurent, Louis Stephan
-         kötőjel nélkül kapcsolódik:
pl. Mac, Mc, M’                MacLaine, Shirley
 
c)     összetett családnév
fajtái:
-         2 vagy több családnév
pl. Nemes Nagy Ágnes, Bajcsy-Zsilinszky Endre
 
-         asszonynév
pl. Andai Ernőné
         Csibi Istvánné Siklódi Márika
              Utaló: Siklódi Márika, Csibi Istvánné
     Gaálné Póda Bernadette
         Stowe, Harriet Beecher-
                   Utaló: Beecher-Stowe, Harriet
 
 
Történelmi névhasználat
 
Egyéni név vagy egyéni név és állandósult melléknév vagy családnév és egyéni név
 
Típusai:
1.     ókori görög személyek
-         egységesített név: görög alak
-         összes többi utaló
pl. ’Omeros
         utaló: Homérosz
                   Homerus
 
2. ókori római személyek
-         egységesített név: latin alak
-         összes többi utaló
pl. Vergilius Maro, Publius
         utaló: Publius Vergilius Maro
 
3.     középkor
-         egységesített név: nevük nemzeti nyelvű alakja
 
     Leonardo da Vinci
     Michelangelo Buonarotti
              Utaló: Buonarotti, Michelangelo
 
 
Uralkodók, uralkodóházak tagjainak neve
 
-         bibliográfia által használt nyelven
-         egységesített név sorrendje:
 
uralkodói név      (birodalom neve: méltóság)
 
pl. István (Magyarország: király)
     Batu (Mongol Birodalom: kán)
 
-         kivételek:
 
pl. Knut (Dánia: király)
 
     Nero (Római Birodalom: császár)
         Utaló: Nero, Caius Claudius (Római Birodalom: császár)
 
     Konstantinos (Keletrómai Birodalom: császár), VIII.
         Utaló: Konstantin (Keletrómai Birodalom: császár), VIII.
                   Constantinus (Keletrómai Birodalom: császár), VIII.
 
      Károly (Német-római Birodalom: császár), IV.
                   Utaló: Károly (Csehország: király), I.
 
      Károly (Magyarország: király), III.
                   Utaló: Károly (Német-római Birodalom: császár), VI.
 
       Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem)
 
       Erzsébet (Magyarország: királyné ; I. Károly Róbert felesége) (1339-1387)
 
Vallási név
 
A.   pápa
 
pl. Pius (pápa), XII.
              utaló: Pacelli, Eugenio
 
B.    pátriárkák: nevük nemzeti alakja, kiegészítő adata a méltóságuk
 
pl. Aleksij (orosz pátriárka), II.
 
C.   szerzetesek: a név nyelvi alakját, a névelemek sorrendjét a megfelelő korszak névhasználati szokásaitól, a nemzeti hovatartozásától, végül az egyéni névhasználattól függően kell megállapítani.
 
Pl. Szeghy Ernő
                   Utaló: Ernő (karmelita)
        
         Horváth Cyrill
                   Utaló: Horváth József
 
         Adrianus a Sancta Catharina (karmelita)
 
D.   kanonizáltak: egységesített nevük az a név, amelyiken működésüket kifejtették.
 
Pl. Francesco d’Assisi
              Utaló: Ferenc, Szent, Assisi
 
     Erzsébet, Szent Árpádházi
 
     László (Magyarország: király), I., Szent
 
E.    bibliai személyek: egységesített nevét a bibliográfia nyelvén kell leírni
 
pl. Pál (apostol)
 
     Jézus
 
     Ézsaiás (próféta)
              Utaló: Ésaiás (próféta)
                       Izaiás (próféta)
 
 
Az írói név, művésznév, álnév és pótnév
 
I.                   Írói név:
-         olyan felvett név, amelyet az alkotó munkássága során valódi neve helyett használ
-         egységesített névalak: irodalmi, művészi tevékenységet kifejtette
-         valódi névről utaló készíthető
 
pl. Stendhal
         utaló: Beyle, Marie Henri
 
      Twain, Mark
              Utaló: Mark Twain
                       Clemens, Samuel Langhorne
 
II.                álnév
-         a személy működése során valódi neve helyett csak alkalmilag használt neve
-         valódi név az egységesített névalak
-         álnévről utaló készíthető
 
pl. Tandori Dezső
              Utaló: Nat Roid
 
     Ambrus Zoltán
         Utaló: A. Z.
 
III.             pótnév
-         főképp középkori és reneszánsz személyeknek a neve, akik valódi nevük ismeretlensége miatt a nemzeti hovatartozásuknak megfelelő bibliográfiai gyakorlatban pótnéven ismertek
-         pótnév az egységesített név
-         nemzeti alakban kell leírni, kiegészítő adatot is közölni kell az azonosíthatóság érdekében
 
pl. M.S. Mester (16. sz.)
 
     Anonymus (III. Béla király jegyzője) (12-13. sz.)
 
 
A földrajzi név mint besorolási adat
 
 
FÖLDRAJZI NÉV = a térképészeti gyakorlatban a földrajzi terület megnevezésére használt, tulajdonnévnek minősülő szó, szókapcsolat vagy kifejezés.
EGYSÉGESÍTETT FÖLDRAJZI NÉV = a földrajzi terület azonosítására a hivatalos térképészeti gyakorlatban elfogadott név magyar nyelvű, részben magyar nyelvű vagy pedig eredeti nyelvű alakja. Kiválasztásának szabályai a név fajtájától függnek.
ORSZÁGNÉV = az egységes államszervezet földrajzi területének közhasználatú, rövid, az államformára való utalást nem tartalmazó neve.
ÁLLAMNÉV = az egységes államszervezet földrajzi területének hivatalos, teljes, rendszerint az államformára is utaló neve.
IGAZGATÁSI NÉV = az államigazgatás szempontjából egységnek tekintett földrajzi területnek szükség szerint az igazgatási egység típusát is megjelölő neve.
 
Az igazgatási név
 
vországok és hasonló területek egységesített neve az ország közkeletű rövid nevének magyar nyelvű alakja
 
pl. Kazahsztán
         utaló: Kazah Köztársaság
                   Kazah Reszpublikaszi
 
     Egyesült Államok
         Utaló: Amerikai Egyesült Államok
                   U.S.A.
                   U.S.
                   United States of America
 
           San Marino
              Utaló: San Marino Köztársaság
 
           Dél-Afrikai Köztársaság
 
vegyéb igazgatási területek
- egységesített neve eredeti, hivatalos nyelvű nevüknek az igazgatási terület típusát jelölő szó nélküli része
-         típus nem hagyható el, ha nyelvtanilag része a névnek
-         ha az azonosíthatóság indokolja, akkor kiegészítő adatként felvehető a típus
 
pl.     Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye)
 
         Szabolcs-Szatmár
 
         Covasna
                       Utaló: Kovászna
 
              Frankfurt am Main
 
                   Napoli
                            Utaló: Nápoly
 
                   Los Angeles. Hollywood
                            Utaló: Hollywood
 
                   Budapest. XI. kerület
                            Utaló: Albertfalva
                                      Gazdagrét
                                      Kelenföld
                                      Lágymányos
                                      Őrmező
                                      Sasad
 
A névváltozás
 
         Pl.     Szolnok (megye)
                   Magyarázatos utaló:     Jász-Nagykun-Szolnok
                                                        1990 előtt → Szolnok
                           
                   Pozsony
                   Magyarázatos utaló:     Bratislava
                                                        1920 előtt → Pozsony
 
                   Bratislava
                   Magyarázatos utaló:     Pozsony
                                                        1920 után → Bratislava
 
 
Az egyéb földrajzi nevek
 
Gazdaság- és természetföldrajzi helyek egységesített neve a hely magyar nyelvű neve. Eredeti alakról utalót kell készíteni.
 
Pl.     Dél-Dunántúl
 
         Fekete-erdő
                   Utaló: Schwarzwald
 
         Mont Blanc
        
         Svábhegy
                   Utaló: Szabadság-hegy
 
 
A csillagászati név
 
Pl.     Nagy Medve
                   Utaló: Ursa Maior
                            Göncöl
 
         Nyugalom Tengere (Hold)
 
        
A testületi név mint besorolási adat
 
 
TESTÜLETI NÉV = a besorolási adatok szempontjából testületnek minősül minden jogi személy, amelyet saját hivatalos név azonosít. Az egyéni kiállítások kivételével testületnek minősülnek a rendezvények (konferenciák, kiállítások stb.), ha hivatalos nevüknek része az erre utaló kifejezés.
HIVATALOS TESTÜLETI NÉV = a testület által saját megjelölésére használt, tulajdonnévnek minősülő szó, szókapcsolat vagy kifejezés, a testület által használt teljes alakjában.
KÖZKELETŰ TESTÜLETI NÉV = a testületi névnek a közhasználatban meghonosodott rövid változata.
EGYSÉGESÍTETT TESTÜLETI NÉV = az a besorolási adatként kiválasztott név, amelyen a testület működését kifejti, amelyen saját kiadványain magát megnevezi, illetve amely néven a testület székhelyének megfelelő bibliográfiai gyakorlat számon tartja.
 
Pl.     József Attila Tudományegyetem (Szeged)
                            Utaló: JATE
 
         EURATOM
                   Utaló: European Atomic Energy Community
 
         Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház (Mezőtúr)
                   Utaló: Közösségi Ház (Mezőtúr)
 
         Környezettudományi Központ (Budapest)
                   Utaló: Center for Environmental Studies (Budapest)
 
         Észak-dunántúli Gázszolgáltató Rt. (Győr)
                   Utaló: Égáz Rt. (Győr)
 
Hivatalos nevekből a következő elemek elhagyhatók:
-         névkezdő névelő, kivéve, ha elhagyása megváltoztatja a név nyelvtani szerkezetét
-         testületnek adományozott kitüntetések megnevezései
-         testület tulajdonjogi formáját jelölő kifejezések
 
pl. Express Kiadó (Budapest)
              utaló: Express Kiadó Rt.
 
     Das Deutsche Rote Kreuz (testület)
 
A testület megkülönböztető sorszámát kiegészítő adatként kell leírni:
 
         Pl.     Budapesti 1. sz. Ügyvédi Munkaközösség
         Egységesített neve: Budapesti Ügyvédi Munkaközösség (1.)
 
                   Első Magyar Biztosítási Tanácsadó Kft. (Budapest)
 
Rendezvények, konferenciák sorszámát, megtartásának évét és helyét az egységesített név kiegészítő adataként kell leírni.
 
         Pl.     Kolorisztikai Szimpózium (27.) (1999) (Tata)
 
Ha a testület székhelye a hivatalos név része, csak akkor kell kiegészítő adatként leírni, ha a név utolsó eleme és nélküle a név nem egyetlen szó csupán. Ha a helységnevet elöljáró kapcsolja a hivatalos névhez, ezt az egységesített névből el kell hagyni.
 
         Pl.    
                   Theater an der Wien
 
Társaságok, egyesületek, egyházak, vállalatok és nemzetközi szervezetek esetében a székhely nevének közlése nem kötelező.
 
         Pl.     Pécsi Tudományegyetem
 
                   Magyarországi Református Egyház
 
 
Az államhatalmi és államigazgatási szerv egységesített neve
 
Jellemzői:
-         államigazgatás központi és helyi szervei, az igazságügyi szervek, az államhatalom fegyveres erői
-         rendszó a működési terület földrajzi neve, egyéb névelem a testületi név alábbiak szerint módosított alakja, a hivatalos névből el kell hagyni:
a.     működési terület nevét, ennek jelzős vagy elöljárós alakját
b.     működési terület típusának megnevezését
 
pl.     Magyarország. Honvédség
 
         Magyarország. Külügyminisztérium
 
         Kalocsa. Önkormányzat
 
Külképviseleti szervek:
-         rendszó a küldő ország földrajzi neve
-         egyéb elem a külképviseleti szerv közkeletű neve
-         kiegészítő adat
a.     követség: fogadó ország földrajzi neve
b.     konzulátus, kereskedelmi kirendeltség: székhely
c.      kormányközi, nemzetközi szervezetek: fogadó ország neve
 
pl.     Magyarország. Nagykövetség (Franciaország)
 
         Franciaország. Consulat (Buenos Aires)
 
 
Az alárendelt testület egységesített neve
 
Ha valamely testület hivatalos neve tartalmazza az általa irányított, illetve általa fenntartott testület nevét, az egységesített név:
-         az alárendelt testület neve, ha alkalmas a testület azonosítására
-         mindkét testület nevét magába foglaló hivatalos név, ha az alárendelt testület neve nem alkalmas a testület azonosítására, továbbá akadémiák, felsőfokú intézmények esetében
 
pl.     Könyvtári Intézet (Budapest)
         utaló: Országos Széchenyi Könyvtár (Budapest). Könyvtári Intézet (Budapest)
 
         Szent László Kórház (Budapest)
         Utaló: Budapest Fővárosi Önkormányzat Szent László Kórház
 
         Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület (Nyíregyháza)
 
         Jászberényi Tanítóképző Főiskola. Közművelődési és Felnőttnevelési Tanszék
 
         Belügyminisztérium Szimfonikus Zenekara
         Utaló: Magyarország. Belügyminisztérium. Szimfonikus Zenekar
 
         Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ (Budapest)
         Magyarázatos utaló:
         utóbb → Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (Budapest)
 
         Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (Budapest)
         Magyarázatos utaló:
előbb → Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ (Budapest)
 
 
 
A cím mint besorolási adat
 
 
CÍM = a dokumentumon szereplő szó, kifejezés vagy egyéb jelcsoport, amely a dokumentumba foglalt mű vagy részlet megnevezésére szolgál.
EGYSÉGESÍTETT CÍM = a különböző kiadásain eltérő vagy eltérő alakú címeken megnevezett mű azonosítására besorolási adatként kiválasztott cím.
 
Az egységesített cím lehet eredeti cím, átültetett cím vagy pedig megállapodásos cím:
EREDETI CÍM = a mű első kiadásának címe vagy az a cím, amelyen a művet az eredetének megfelelő bibliográfiai gyakorlat számon tartja.
ÁTÜLTETETT CÍM = a műnek a bibliográfia nyelve szerinti, a bibliográfiai gyakorlatban használatos címe.
MEGÁLLAPODÁSOS CÍM = egységesített címként használt, a dokumentum műfaját illetve gyűjteményes jellegét a bibliográfia nyelvén megjelölő szó vagy kifejezés.
 
Pl.
 

A leírásban
Az egységesített besorolási adatban
Memoir of Hungary, 1944-1948 / Sándor Márai
Föld, föld! : emlékezések (angol)
Ein Goldmensch / Mór Jókai
Az aranyember (német)
Görög regék és mondák / írta Trencsényi Waldapfel Imre
Görög regék (új kiadás)
Ádám hol voltál? / Heinrich Böll
Wo warst du Adam? (magyar)
Lukács : a szegények evangéliuma
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma (magyar)
A Magyar Köztársaság alkotmánya
Alkotmány
Dienes Valéria önmagáról
Művek (vál.)

 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.